SUBVENCIJA ZA E-KOLO

Zagotovite si do 500 EUR oz. 25% prihranka pri nakupu novega e-kolesa. Električno kolo mora biti
serijsko opremljeno z blatniki in lučmi, prodajna oz. akcijska cena lahko znaša do 2.500 EUR.

Za več informacij  smo na voljo na info@lukasbikes.si in 041 819 102 ali v naši poslovalnici.

KDO JE UPRAVIČEN DO SUBVENCIJE?

Vsaka polnoletna fizična oseba, ki ima stalno ali začasno prebivališče v Republiki Sloveniji, dodeljeno davčno številko s strani Finančne uprave Republike Slovenije ter je nakup e-kolesa opravila v času polnoletnosti. Kot fizična oseba po tem javnem pozivu se ne štejejo samostojni podjetniki posamezniki. Rabljena in testna kolesa niso predmet prejema subvencije.

VIŠINA SUBVENCIJE

Subvencije se ločijo na dva tipa koles, in sicer:
Električno kolo – sklop zajema subvencioniranje mestnih e-koles in zložljivih e-koles: 25 % od maloprodajne cene z vključenim davkom na dodano vrednost, vendar ne več kot 500,00 EUR. Do subvencije nakupa kolesa so upravičena kolesa, katerih maloprodajna cena z DDV (z upoštevanim komercialnim popustom) ne presega 2.500,00 EUR.
Tovorno kolo: 30 % od maloprodajne cene z vključenim davkom na dodano vrednost, vendar ne več kot 1.000,00 EUR.

POGOJI ZA DODELITEV

Do pridobitve subvencije za električno kolo je upravičen vsak, ki je v obdobju od vključno dneva objave javnega poziva v Uradnem listu RS (od vključno 31.5.2024) do dne veljavnosti tega javnega poziva opravil nakup e-kolesa.

TEHNIČNE ZAHTEVE

Ob nakupu s subvencijo morate biti pozorni, da izbrano kolo izpolnjuje naslednje pogoje:
EPAC standard: E-kolesa morajo ustrezati standardu BS EN 15194:2017 ali BS EN 15194:2017 +A1:2023: Skladnost e-kolesa s tem standardom upravičenec dokazuje z izjavo prodajalca. Primernost kolesa za dnevno mobilnost: Model e-kolesa mora biti s strani proizvajalca e-kolesa primarno namenjena opravljanju dnevnih poti (dnevna mobilnost) in so obvezno s strani proizvajalca e-kolesa serijsko opremljena z blatniki in lučmi. E-kolesa, ki bi ta pogoj lahko izpolnjevala s kasnejšimi nadgradnjami, niso upravičena do prejema subvencije, prav tako do subvencije niso upravičena e- kolesa za športno rabo.

UVELJAVLJANJE SUBVENCIJE

Po nakupu kolesa se odda vlogo za pridobitev subvencije v elektronski obliki preko spletne aplikacije Centra za podpore.

Upravičenci, ki iz kakršnih koli razlogov nimajo možnosti oddaje vloge preko spletne aplikacije, morajo razloge navesti po e-pošti in se jim bo v utemeljenih primerih dodelil svetovalec Kontaktne točke.
Upravičenci lahko vlogo oddajo preko spletne aplikacije od 3. 6. 2024 od 8.00 ure dalje do zaključka veljavnosti tega javnega poziva. Javni poziv je odprt do porabe sredstev.

DODATNE INFORMACIJE

Dodatne informacije v zvezi z objavljenim javnim pozivom lahko dobite na:
Spletni strani https://borzen.si/sl-si/podpore-za-mobilnost/subvencije-za-nakup-elektricnih-koles; tel. št. 01/6207-655 v času uradnih ur (ponedeljek, sreda in petek med 12. in 14. uro), oziroma na elektronskem naslovu kolesa@borzen.si

Podlaga:   Uradni list RS, št. 44/2024 z dne 31. 5. 2024

KOLESA ZA KATERE JE MOŽNO PRIDOBITI SUBVENCIJO

ZNAMKE V PONUDBI

Košarica
Scroll to Top