Politika zasebnosti

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV STRANK IN SPLOŠNI POGOJI UPORABE SPLETNE STRANI

V tem dokumentu so navedene informacije o tem, katere osebne podatke Luka Rakuša s.p. (v nadaljevanju: ponudnik) o uporabnikih spletne strani in trgovine (v nadaljevanju: uporabnik/uporabniki) pridobiva in obdeluje, na kateri pravni podlagi jih pridobiva in obdeluje, s kakšnim namenom jih uporablja in komu jih lahko posreduje. Poleg tega so v okviru dokumenta navedene tudi pravice uporabnika spletne strani, v povezavi z uporabo in obdelavo osebnih podatkov uporabnika spletne strani ter splošni pogoji uporabe spletne strani.
Ponudnik spletne strani:

Luka Rakuša s.p., trgovina in servis koles
Ulica Staneta Severja 7A
2000 Maribor
Davčna številka: SI 48004111
Matična številka: 6667139000

1.SPLOŠNE DOLOČBE

 

Ob vsakem obisku spletne strani ponudnika, se na spletnem strežniku avtomatsko shranjujejo datoteke spletnega strežnika, kot so npr. IP številka (številka, s katero se identificira posamezen računalnik oz. drugo podobno napravo v spletu). Preko spletne strani ponudnika, spletni strežnik beleži določene podatke o obisku spletne strani (npr. IP številko, čas obiska, verzijo brskalnika…). Namen teh postopkov je zagotavljanje varnosti informacij in s tem povezano pravočasno zaznavanje in preprečevanje neavtoriziranih dostopov in zlorab, ki lahko ogrozijo varnost osebnih podatkov.

V okviru naše dejavnosti obdelujemo osebne podatke za različne namene in v različnem obsegu, odvisno, ali je bilo vaše soglasje podano, ali je obdelava osebnih podatkov zakonsko upravičena.
V primeru opravljenega nakupa, uporaba podatkov v namene obdelave uporabnikovega naročila pomeni, da podatke uporabimo posebej za:

 • možnost dokončanja naročila na spletu, kar pomeni, da se ne izbrišejo izdelki, ki ste jih že dodali v nakupovalno košarico
 • možnost komunikacije z vami, npr. odpošiljanje potrdil za naročila oz. opozarjanje na odpremo artiklov
 • potrebe spletnega plačila blaga ali storitve
 • potrebe dostave blaga – v zvezi s tem lahko vaše podatke posredujemo tudi ponudnikovim transportnim partnerjem, ker pomeni izključno za namene dostave, v zvezi z reklamacijo naročenega blaga ali storitve.

V ta namen osebne podatke uporabljamo izključno v času, ki je nujno potreben za obdelavo vašega naročila oz. rešitev pogodbenih obveznosti (npr. reklamacije).

Za uporabo spletne strani (brskanje, odpiranje povezav, branje vsebine in podobno), uporabnik ponudnikove spletne strani poda soglasje, da se strinja s spodaj navedenimi splošnimi pogoji uporabe. V kolikor se kot obiskovalec spletne strani s temi splošnimi pogoji ne strinjate, vas prosimo, da spletne strani ne uporabljate.
Ponudnik si pridružuje pravico, da te splošne pogoje kadarkoli in brez predhodne najave spremeni tako, da novo različico objavi na spletni strani.
Spodaj navedeni splošni pogoji veljajo za celotno spletno stran in za vse njene posamezne dele, kot so razdelki, podstrani ali obrazci, v kolikor za posamezen del ni izrecno določeno drugače. Tovrstni podatki se hranijo 30 dni od obiska spletne strani.

2. SPLETNI NAKUP

 

Ponudnik obiskovalcem spletne strani ponuja tudi možnost spletnega nakupa. Pri tem zbira različne vrste podatkov, kot so vaše ime in priimek, uporabniško ime in geslo, naslov elektronske pošte (e-naslov), kontaktne podatke uporabnika spletne strani in druge nastavitve. Ponudnik sledi temu, kakšne artikle si uporabnik spletne strani ogledujete v spletni trgovini, preko katere naprave in katere izmed ponudb, posredovanih preko e-pošte so uporabnika zanimale. Na podlagi tega ponudnik izdeluje dodatne podatke, da bi uporabniku lahko posredoval ponudbe, ki ustrezajo uporabnikovim željam in z namenom, da bi lahko ponudnik v prihodnje svoje spletne storitve še izboljšal. V kolikor uporabnik opravi nakup preko spletne trgovine in si ustvari račun, ponudnik obdeluje tudi ime in priimek ter naročila uporabnika in podatke, ki ste jih kot uporabnik nastavili v vašem računu. Ponudnik te podatke obdeluje izključno za namen organizacije, trženja lastnih produktov in obveščanja ter jih ne bo posredoval tretjim osebam.

Luka Rakuša s.p. obdeluje naslednje osebne podatke:

 • identifikacijske podatke, ki obsegajo predvsem ime in priimek, uporabniško ime in geslo ter ID za DDV, če je uporabnik spletne strani pravna oseba;
 • kontaktne podatke, ki obsegajo osebne podatke, s pomočjo katerih lahko stopi v stik z uporabnikom, predvsem e-naslov, telefonsko številko, naslov za dostavo, naslov za račun in uporabnikove profile na družbenih omrežjih;
 • vaše (uporabniške) nastavitve, ki obsegajo podatke o uporabnikovem računu, predvsem shranjene naslove za dostavo, profile, naročila na novice, nakupovalne sezname in iskane artikle ter uporabnikove ocene in komentarje o artiklih in storitvah;
 • podatke o uporabnikovih naročilih, ki obsegajo predvsem podatke o naročenih artiklih in načinu plačila, vključno s številko bančnega računa, ter podatke o reklamacijah;
 • podatke o uporabnikovih spletnih navadah, predvsem podatke o artiklih in storitvah, ki jih iščete, povezavah, na katere klikate, načinu iskanja in pomikanja po spletni strani in podatke o napravah, s katerih kot uporabnik dostopate do spleta, kot so IP naslov in z njim povezana lokacija, ID naprave, njeni tehnični parametri, kot je operacijski sistem, različica, ločljivost zaslona, izbrani brskalnik in različica le-tega ter podatke, pridobljene iz piškotkov in podobnih tehnologij za prepoznavanje naprav;
 • podatke o vedenju v povezavi z branjem sporočil, ki vam jih kot ponudnik pošiljamo, predvsem čas, potreben za odprtje sporočila in podatke o napravah s katerih dostopate do spleta, kot so IP naslov in z njim povezana lokacija, ID naprave, njeni tehnični parametri, kot je operacijski sistem, različica, ločljivost zaslona, izbrani brskalnik in različica le-tega;
 • izpeljane podatke, med katere sodijo osebni podatki, pridobljeni iz vaših nastavitev, podatki o artiklih, ki jih pri nas kupite, podatki o vaših spletnih navadah in vedenju v povezavi z branjem sporočil, ki vam jih ponudnik pošilja; gre predvsem za podatke o spolu, starosti, potrošniških navadah in odnosu do različnih artiklov in storitev;

Če pri nas opravite nakup, vaše podatke uporabljamo za obdelavo vašega naročila, zaščito naših pravnih interesov in izpolnjevanje naših zakonskih obveznosti, ki so vezane na pravne podlage, navedene v 6. točki teh splošnih pogojev uporabe spletne strani. Na podlagi vaših kontaktnih podatkov in drugih podatkov vam hkrati lahko prikazujemo in pošiljamo prilagojene ponudbe. Do obdelave vaših osebnih podatkov, imamo pravico na podlagi priprave in izvajanja pogodbe z vami, upoštevanja pravnih določil, naših zakonitih zahtevkov ali na podlagi podanega soglasja s strani uporabnika.
V ta namen imetnik spletne strani osebne podatke hrani največ 10 let, po zadnjem izdanem dokumentu, v okviru vašega spletnega nakupa.

3.REGISTRACIJA NA SPLETNI STRANI

V kolikor se na spletni strani ponudnika registrirate in si ustvarite račun, ponudnik obdeluje vaše identifikacijske in kontaktne podatke, vaše nastavitve in podatke o vaših naročilih (če kasneje opravite spletni nakup), na podlagi izvajanja pogodbe z vami, da lahko vodimo vaš uporabniški račun. Osebne podatke v ta namen uporabljamo ves čas obstoja vašega računa, ki ga lahko kadarkoli izbrišete.

4. VSEBINE NA SPLETNI STRANI

Obvestila, prispevki, članki, publikacije, besedila in druge vsebine, objavljene na spletni strani (v nadaljevanju: vsebine), so nastale z najboljšim namenom podati uporabnikom spletne strani koristne in uporabne vsebine. Ponudnik skuša po svojih najboljših močeh z vzdrževanjem spletne strani zagotavljati točnost in pravilnost teh informacij in vsebin ter pravilno delovanje obrazcev.

Ponudnik na spletni strani objavlja predvsem vsebine, povezane s produkti za kolesarjenje. Ponudnik na spletni strani objavlja le informacije, ki so v (neposredni ali posredni) povezavi z uporabniki.
V primeru, da se na spletni strani objavi informacija, ki je pridobljena iz drugih virov, se ob njej navede vir oziroma se na to opozori s spletno povezavo do vira.

Ponudnik si pridržuje pravico do spreminjanja, dodajanja ali odstranitve vsebin ali obrazcev na spletni strani brez predhodnega opozorila in ne prevzema odgovornosti za kakršne koli posledice takšnih sprememb.

Na spletni strani so objavljene tudi povezave, ki kažejo na spletne strani drugih oseb. Na delovanje teh strani in na njihovo vsebino ponudnik ne more vplivati in ne sprejema nikakršne odgovornosti za točnost tam objavljenih informacij in vsebin.

5. IZKLJUČITEV ODGOVORNOSTI PRI UPORABI SPLETNE STRANI

Ponudnik spletne strani ne prevzema nobene odgovornosti v primeru, če uporabnik spregleda kakšno pomembno informacijo ali drugo vsebino, ki je bila objavljena na spletni strani ali na drugačen način posredovana ponudniku.

Ponudnik ne prevzema nobene odgovornosti za točnost in pravilnost informacij/vsebin, objavljenih na spletni strani. Ne prevzema odgovornosti zaradi spremembe že objavljenih informacij ali vsebin in ne prevzema odgovornosti za morebitno nastalo škodo, ki bi obiskovalcu spletne strani nastala zaradi napačne uporabe tam objavljenih informacij ali vsebin, vključno s škodo zaradi izgubljenega prihodka ali pričakovanega dobička, izgube ali okrnitve dobrega imena, izgube poslov ali izgube podatkov.

6. OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV NA PODLAGI ZAKONSKIH OBVEZNOSTI

Ponudnik varuje osebne podatke obiskovalcev spletne strani, ki so mu posredovani z njeno uporabo. Osebne podatke obdeluje izključno za namene, za katere se lahko zbirajo v skladu z veljavno zakonodajo (Zakona o varstvu osebnih podatkov ZVOP-1-UPB1 (UL RS, št. 94/07) in s splošno uredbo o varovanju podatkov – Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES).

Vaše identifikacijske in kontaktne podatke in podatke o nakupih, imetnik spletne strani uporablja in obdeluje zaradi upoštevanja veljavnih pravnih predpisov in v skladu z njimi:

 • Obligacijski zakonik (OZ),
 • Zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot),
 • Zakon o davku na dodano vrednost (ZDDV-1),
 • Zakon o davčnem potrjevanju računov (ZDavPR),
 • Zakon o računovodstvu (ZR),
 • Zakon o elektronskih komunikacijah (ZEKom),
 • Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma (ZPPDFT-2).

7. PRIJAVA NA E-NOVICE


Ponudnik obiskovalcem spletne strani ponuja naročilo na elektronske novice (e-novice). Pri naročilu na e-novice ponudnik poleg vaše IP številke obdeluje vaš naslov elektronske pošte (e-naslov), ki ga vpišete v spletni obrazec ter datum in čas prijave. Ponudnik te podatke obdeluje izključno za namene obveščanja o novostih za področje, ki ga izberete in jih ne bo posredoval tretjim osebam. Podatki o vaši elektronski pošti se shranjujejo, dokler se od storitve obveščanja po e-pošti ne odjavite, kar lahko storite kadarkoli in sicer tako, da v prejetem elektronskem sporočilu kliknete na označeno povezavo. Obveščanje po elektronski pošti se ne izvaja preko spletne strani www.lukasbikes.si. Z vpisom elektronske pošte v rubriko “prijava na e-novice”, se šteje, da soglašate, da ponudnik vaš naslov elektronske pošte uporablja za namene obveščanja o novostih za izbrano področje, ter da ste seznanjeni s tem, da se lahko kot uporabnik iz sistema sporočil kadarkoli izpišete.

Uporabnikove podatke ponudnik obdeluje na podlagi 6. a) člena Uredbe (EU) 2016/679, z dne 27.aprila 2016 – na podlagi posameznikove veljavne privolitve.

Če ne boste označili, da z navedenim soglašate, ponudnik obvestil ne bo pošiljal na vaš elektronski naslov, niti ne bo zbiral ali obdeloval vašega naslova elektronske pošte. Ponudnik za prijavo na e-novice uporablja sistem predhodne odobritve oziroma uporabnikove privolitve, kar pomeni, da pošilja elektronsko pošto zgolj osebam, ki podajo izrecno soglasje za prejemanje elektronskih obvestil.

Ponudnik spletne strani uporablja MailChimp kot marketinško avtomatsko platformo. S klikom na spodnji gumb uporabnik potrdi, da se posredovani podatki prenesejo na MailChimp, z namenom procesiranja, v skladu s pravilnikom in pogoji o zasebnosti.
Ob obisku spletne strani se nekateri podatki (npr. datum, čas, naslov strani, s katere prihajate) shranijo na strežnik. Ti podatki so anonimni in se uporabljajo zgolj za statistično obdelavo podatkov.

Luka Rakuša s.p. osebnih podatkov, vključno s kontaktnimi informacijami, ne bo uporabljal za nobene druge namene ter jih brez izrecnega vnaprejšnjega dovoljenja posameznika – uporabnika, na katerega se osebni podatki nanašajo, ne bo posredoval tretjim osebam, razen če bi bil k temu zavezan na podlagi takrat veljavne zakonodaje.

8. PIŠKOTKI

Spletna stran uporablja tekstovne datoteke (t.i. piškotke), ki jih na vaš računalnik/v vaše naprave shranijo spletišča, ki jih obiskujete. Spletna stran uporablja piškotke z namenom zbiranja podatkov o njeni uporabi, za izboljšanje uporabniške izkušnje. Naloge piškotkov so različne in pomagajo spletišču, da si zapomni nastavitve uporabnika spletne strani (npr. jezik) in jih uporabniku ob naslednjem obisku spletne strani ni treba vedno znova nastaviti. Na ta način si spletišča lahko zapomnijo vaše preference, informacijo, da ste v anketi spletišča že glasovali ali zgolj dejstvo, da ste v spletišče že prijavljeni.
Nekateri piškotki so nujni za delovanje spletišča (npr. piškotek o prijavi, piškotek o vaši nakupovalni košarici), nekateri pa so namenjeni le izboljšanju uporabniške izkušnje (npr. shranjevanje uporabnikovih preferenc), nekateri se uporabljajo za tudi za spreminjanje obiska na spletišču, kar njegovemu upravitelju pomaga pri stalnem izboljševanju spletne strani in uporabnikove izkušnje z njo.
Shranjevanje piškotkov je pod popolnim nadzorom brskalnika, ki ga ima uporabnik. Njihovo shranjevanje lahko uporabnik spletne strani omeji ali onemogoči.

Že shranjene piškotke lahko uporabnik spletne strani nadzira ali izbriše preko svojega spletnega brskalnika. V primeru, da uporabnik piškotke izbriše ali poteče rok za njihovo veljavnost, bo spletna stran uporabnika ponovno opozorila na njihovo uporabo. Več informacij o nastavitvah piškotkov in o načinu njihovega brisanja na POVEZAVI:

PIŠKOTKI

9. PRAVICE UPORABNIKA DO DOSTOPA, PREGLEDA, IZBRISA IN OMEJITVE OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV, UGOVORA IN PRITOŽBE

Vsak posameznik, na katerega se osebni podatki nanašajo, lahko od ponudnika zahteva dostop do osebnih podatkov, popravek ali da umakne na spletni strani objavljene njegove osebne podatke, kar zajema tudi slikovni ali video posnetek, na katerem se posameznik pojavi. Ponudnik bo v tem primeru osebne podatke, brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v enem mesecu po prejemu obvestila, umaknil s spletne strani. V primeru, ko ne namerava izpolniti take zahteve, mora to utemeljiti. Ponudnik ne odgovarja za objavo teh podatkov oz. posnetkov na drugih strežnikih, kjer jih objavijo druge osebe.
V kolikor ste odkrili napako, netočnost, neažurnost ali drugo pomanjkljivost na spletni strani, nam to prosim sporočite na info@lukasbikes.si. Na isti naslov nam lahko sporočite tudi vaše zahteve za dostop, pregled, izbris in omejitev obdelave ali prenosa osebnih podatkov.

10.ROK HRAMBE OSEBNIH PODATKOV

Rok hrambe osebnih podatkov je odvisen od pravne podlage, na kateri osebne podatke hranimo. Ko ponudnik spletne strani obdeluje osebne podatke na podlagi privolitve, jih lahko obdeluje do preklica privolitve ( npr. pošiljanje e-novic).
Če ponudnik spletne strani obdeluje podatke na podlagi izvajanja poslovne pogodbe, jih je upravičen hraniti 5 let od izpolnitve pogodbe oziroma od plačila vseh obveznosti.

11.PRAVICA DO PRITOŽBE

Uveljavljanje zgoraj navedenih pravic nikakor ne vpliva na vašo pravico do pritožbe pri pristojnem organu – informacijskemu pooblaščencu. To pravico lahko uveljavite zlasti v primeru domneve, da vaše osebne podatke obdelujemo v nasprotju s splošno zavezujočimi pravnimi predpisi. Nad obdelavo podatkov, ki jo izvajamo z naše strani, se lahko pritožite Informacijskemu pooblaščencu na naslov Zaloška cesta 59, 1000 Ljubljana.

12. AVTORSKE PRAVICE

Vsebine, grafični in drugi elementi na spletni strani so predmet avtorske zaščite ter drugih oblik zaščite intelektualne lastnine.

13. IZJAVA O OBSEGU IN NAMENU UPORABE OSEBNIH PODATKOV

Soglašam, da lahko Luka Rakuša s.p., trgovina in servis koles, moje osebne podatke uporablja v sledečem obsegu (označite):

 • strinjam se z uporabo in obdelavo mojih osebnih podatkov za namen pošiljanja novic po elektronski pošti (e-novice)
 • strinjam se z uporabo in obdelavo mojih osebnih podatkov za namene prilagajanja vsebine novic
 • strinjam se z uporabo in obdelavo mojih osebnih podatkov za namene trženja in oglaševanja

Pri naročilu na e-novice, ponudnik (Luka Rakuša s.p., trgovina in servis koles) zbira in obdeluje vaš naslov elektronske pošte (e-naslov), ki ga vpišete v obrazec. Ponudnik te podatke obdeluje izključno za namene obveščanja o Vašem naročilu in o novicah v zvezi z Vašim naročilom.

Luka Rakuša s.p., trgovina in servis koles teh podatkov ne bo posredovala tretjim osebam.

Luka Rakuša s.p., trgovina in servis koles kontaktne podatke, ki obsegajo osebne podatke, obdeluje in uporablja z namenom, da lahko stopi v stik z vami, predvsem e-naslov, telefonsko številko, naslov za dostavo, naslov za račun in vaše profile na družbenih omrežjih.

Luka Rakuša s.p., trgovina in servis koles osebnih podatkov, vključno s kontaktnimi informacijami, ne bo uporabljala za nobene druge namene ter jih brez izrecnega vnaprejšnjega dovoljenja posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo, ne bo posredovala tretjim osebam, razen če bi bila k temu zavezana na podlagi takrat veljavne zakonodaje.

OBRAZCI

Košarica
Scroll to Top